Extenzívne

zelené strechy

Pre klientov zabezpečujeme finančnú podporu na realizáciu zelených striech. Rozhodujúci moment pre úspešné vybavenie žiadosti je odborné posúdenie navrhnuté konštrukcie a realizácia zodpovedajúce vegetačné skladby.

klient: súkromní investori

realizácie: 2020

Kontaktujte nás.

Připravíme pro Vás dokumentaci pro realizaci zelené střechy a zajistíme dotaci a vlastní realizaci.

Zelená střecha Brno