Rezidence

Oskarka

klient: BRŮHA KRAMPERA ARCHITEKTI

realizace: 2020

V Českých Budějoviciach vyrastie prvý rezidenčný objekt, u ktorého bude dopredu známy jeho vplyv na bezprostredné okolie vrátane teplotné mapy okolia, množstvo vsakovania i odparenej zrážkovej vody, množstvo spotrebovaného CO2 a pasívne úsporu energie založenú na tvare projektu.

Oskarka2.jpg
Oskarka.jpg
2019-11-07_GP Emblem_PC.png

V posledných dobe dochádza vplyvom globálnej zmeny počasia aj k zmenám vo vnímaní vplyvu architektúry verejných priestranstiev na človeka. V našich podmienkach je zmena viditeľná napr.: Dlhými obdobiami sucha, zvyšujúcimi sa počty tropických dní a nárazovými dešti.Klimatologové navyše predikujú, že počty tropických dní zo súčasných 10-12 ročne navýši na viac ako dvojnásobok už pred koncom tohto storočia. Hlavným nástrojom adaptácie a zlepšenie mikroklímy je dlhodobo overená ekologická technológia - mestská zeleň. Vegetačné plochy efektívne rieši zadržiavanie a odpar vody, zachytávanie prachových častíc a premenu oxidu uhličitého na kyslík.

Vplyvom týchto vlastností sa môžu aj zastavanej oblasti v letných mesiacoch prirodzene ochladzovať a celoročne udržiavať lepšiu kvalitu vzduchu. Pre zachovanie rozumnej ekonómie návrhov je vhodné optimalizovať projekty pomocou pokročilých projekčných softvérových programov. Novo budovaný objekt Rezidencia Oskarka má veľmi dobrý koncept návrhu, vďaka ktorému nedôjde jeho realizáciou k zhoršeniu tepelného komfortu celej oblasti. V jeho najbližšom okolí naopak dôjde k výraznému zlepšeniu najmä prostredníctvom optimálnej koncepcie ekologickej infraštruktúry z južného smeru. Pri tropickom dni dôjde k maximálnemu zvýšeniu priemernej teploty lokality najviac o 0,135 ° C. Táto hodnota demonštruje minimálnu emisiu tepla z vlastného objektu do okolia. Výsledné skóre k náhľadu tu .

 

Ide o vôbec prvú budovu, ktorá na území SR, ktorá prekročila hodnotu 50 bodov tepelného komfortu (Pozn. 100 bodov = les dobre vyvinutým bylinným, keřovým aj stromovým poschodím; medzinárodnej certifikácie GREENPASS.). Pre porovnanie: optimalizované halové konštrukcie zatiaľ dosiahli maximálneho skóre 35 a hodnotená bytová výstavba na slovenskom najlepšie dosiahla 40 bodov. Tento budějovický projekt výrazne presahuje nastavenú úroveň bežne realizovaných projektov a zaraďuje sa do elitnej spoločnosti pokročilých návrhov, ktoré znesú porovnanie aj s náročnou zahraničnou konkurenciou. Projekt s týmto hodnotením by už prešiel náročným výberovým konaním mesta Viedne podľa novej požadovanej koncepcie moderné bytové výstavby, ktorá je v susednom Rakúsko mimoriadne prísna.

 

Kontaktujte nás, zoznámime vás podrobne s výsledkami podobných štúdií, ktoré sme vykonávali na území Česka a Slovenska.